Přeskočit na hlavní obsah

Správa vektorových vrstev

Tento nástroj umožňuje stahovat a importovat vektorové vrstvy, které jsou v projektu. V seznamu vrstev jsou pouze ty, na které má uživatel plné právo. U každé vrstvy jsou dvě tlačítka.

Ikonkou je možné danou vrstvu naimportovat do DB. Je zobrazeno modální okno, kde lze vybrat kódování jazykové sady DBF tabulky (defaultně se používá UTF-8), nahrát danou vrstvu zabalenou v ZIP a zvolit, zda se stávající data vrstvy mají smazat (daná vrstva bude přehrána novými daty). Vždy je zachována struktura atributové tabulky. Kliknutím na tlačítko Importovat data do vrtvy se nová vrstva (její data) naimportuje.

[Import vrstvy]

Ikonkou je možné danou vrstvu stáhnout ve formátu shapefile.