Přeskočit na hlavní obsah

Služby ČÚZK

Objekty KN (Detail parcely, mapu parcely, Detail LV, Detail budovy a Detail jednotky) lze exportovat přímo z ČÚZK pomocí webových služeb. Exporty z ČÚZK jsou dostupné u detailu objektu pod ikonou tisku, kde je na výběr export pomocí služeb GisOnline nebo z ČÚZK.

Podmínkou je mít v ČÚZK účet (jméno, heslo) k přístupu k jeho službám. Při generování je zobrazen formulář pro zadání jména a hesla pro přístup k ČÚZK službám.

  • Tlačítkem Pokračovat je zobrazen formulář pro zadání požadovaných parametrů.
  • Tlačítkem Uložit účet a pokračovat je uložen účet vč. zakryptování pro opětovné použití (potom se již tento formulář nezobrazuje) a je zobrazen formulář pro zadání parametrů.

Formulář pro zadání přístupových údajů do ČÚZK

Následně je zobrazen formulář pro zadání čísla jednacího - toto číslo je pak součástí hlavičky vygenerovaného výpisu PDF.

Formulář pro zadání čísla jednacího

Pro export mapy je kromě čísla jednacího potřeba nastavit i formát tisku a orientaci.

Formulář pro nastavení mapy

  • Tlačítkem Generovat je stažen požadovaný objekt z ČÚZK.

Ukázka výpisu LV z ČÚZK:

Ukázka výpisu LV z ČÚZK

Ukázka mapy z ČÚZK:

Ukázka mapy z ČÚZK

Upravit ČÚZK účet lze v nastavení uživatele Můj účet a kliknutím na tlačítko Správa účtu ČÚZK, kde lze jméno a heslo změnit.

Formulář pro správu přístupových údajů do ČÚZK