Přeskočit na hlavní obsah

Prohlížení šikmých snímků

Po výběru nástroje Šikmé snímky je třeba kliknout do mapy, kde chceme zobrazit šikmý snímek. Po kliknutí se v levém panelu zobrazí šikmý snímek z daného místa. Je orientovaný k severu, pokud šikmý snímek k severu neexistuje, potom je zobrazen existující z jiného směru. V mapě se zobrazí modrý čtyřúhelník, který odpovídá aktuálnímu výřezu šikmého snímku v levém panelu. Zároveň je v mapě zobrazeno modré oko ukazující, ze kterého směru je šikmý snímek zobrazen.

V mapě lze levým tlačítkem myši oko uchytnout a tažením posunout požadovaným směrem. Potom se šikmý snímek v levém panelu posune na to samé místo.

V šikmém snímku lze tlačítky + a - měnit zoom, tažením myši snímek posouvat. Pomocí tlačítek s rotací lze šikmý snímek otočit požadovaným směrem - je načten nový snímek. Na hranách jsou k dispozici půlkruhová tlačítka, která znamenají že zobrazené území v šikmém snímku je k dispozici i na sousedním snímku daného směru a kliknutím je načten tento sousední snímek. Všechny popsané operace se automaticky projeví i na modrém čtyřúhelníku v mapě.

Prohlížení šikmých snímků