Přeskočit na hlavní obsah

Pokročilá editace

Pokročilá editace lze nastavit v administraci projektu. Pokud ji máte nastavenou jako výchozí, potom po otevření atributové tabulky je nástrojová lišta rozšířena o pokročilé funkce editace. Přepnout mezi pokročilou a jednoduchou editací lze v Nastavení nástroje v hlavičce pravého panelu. Pokud možnost přepnutí v nastavení nemáte, kontaktujte administrátora projektu.

Nástrojová lišta pokročilé editace

Hlavní rozdíl je v tom, že v pokročilé editaci lze editovat více objektů najednou a ukládání je prováděno ručně a nikoliv automaticky.

Editační funkce:

První panel nástrojové lišty jsou standardní editační funkce. Tyto nástroje jsou popsány v Prohlížení a editace geometrie a atributů.

V editačních funkcích je navíc:

Editovat - pokud je v tabulce vybraný objekt, potom je tímto tlačítkem zobrazen editační formulář s atributy daného záznamu a v mapě. Pokud je vybráno více objektů, potom je tímto tlačítkem zobrazen prázdný editační formulář pro všechny vybrané objekty. Po potvrzení se všem vybraným objektům naplní atributy podle zadaných hodnot z formuláře.

Vymazat obsah vybraných záznamů - pokud jsou vybrané objekty, potom je pomocí této funkce zobrazeno modální okno, kde si uživatel vybere seznam atributů, jejichž obsah chce vymazat. Po potvrzení jsou atributy vybraných objektů promazány.

GIS funkce:

Vytvořit buffer pro vybrané objekty - pro vybrané objekty se pomocí této funkce vytvoří dočasná vrstva bufferů. Je zobrazeno modální okno, kde se zadá velikost bufferu v metrech. Při dalším použití na jiné objekty se dočasná vrstva bufferů aktualizuje.

Rozdělit objekty - pomocí této funkce lze rozdělit polygonové nebo liniové objekty. To se provede pomocí linie v mapě. Po dokončení dělící linie vzniknou rozdělené objekty, které obsahují atributy z původního objektu.

Sloučit vybrané objekty - pomocí této funkce lze spojit vybrané objekty do jednoho. Je dostupná pouze když jsou vybrány minimálně 2 objekty. Kliknutím na tuto funkci se v levém panelu zobrazí detail prvního vybraného objektu a uživatel pomocí šipek vybere ten vstupní objekt, ze kterého se budou přebírat atributy. Po potvrzení se vytvoří nový sloučený objekt s atributy vybraného vstupního objektu.

Funkce pro správu editace:

Zrušit - pokud jsou v rámci editace provedeny nějaké změny, potom je tato funkce dostupná a kliknutím se všechny provedené změny v editaci dané vrstvy zruší.

Uložit - pokud jsou v rámci editace provedeny nějaké změny, potom je tato funkce dostupná a nad ikonou je zobrazen počet neuložených změn. Kliknutím se všechny provedené změny uloží do DB.