Přeskočit na hlavní obsah

Nástroje hledání

Existují Nástroje hledání a mohou obsahovat následující typy hledání:

Hledání

Jedná se o obecné vyhledávání umožňuje vyhledat objekty na základě výrazu zadaného do vyhledávacího pole. Seznam vyhledaných objektů je zobrazen v pravém panelu, jednotlivé vyhledané objekty jsou v mapě zvýrazněny označníkem.

Výsledky hledání

Jako výraz může být použit:

Geografický název nebo jeho seznam oddělený čárkou - Příklady:

 • Praha
 • Praha, hl. nádraží

Souřadnice v souř. systému JTSK - Příklad:

 • -742804.84 -1043810.46

Souřadnice v souř. systému WGS-84 - Příklady různých formátů:

 • 50.080367N, 14.42284E
 • N 50°4.82202', E 14°25.3704'
 • 50°4'49.321"N, 14°25'22.224"E

Aktuálně je počet vyhledaných výrazů omezen na 50 položek podle relevantnosti zadání dle hierarchie v kategoriích. Pokud není hledaný objekt v nabídnutém seznamu, je nutné vyhledávací řetězec upřesnit (například změnit "Újezd" na "Újezd, Olomouc")

Vyhledávání se provádí v těchto kategoriích:

 • adresy
 • stát
 • okresy
 • obce
 • městské čtvrti
 • kraje
 • ulice
 • části obcí
 • zastávky
 • mapové body zájmu (tzv. POI, points of interest)

Po kliknutí na položku ze seznamu nalezených objektů dojde k nazoomování mapového okna na daný objekt.

K deaktivaci nástroje dojde kliknutím na jiný nástroj, nebo na hlavičku pravého panelu.

K vymazání vyhledaných objektů dojde opětovným kliknutím na nástroj hledání.

Hledání adres

Jedná se vyhledávání adres ze zdroje RUIAN. K tomu slouží formulář obsahující:

 • Obec - zadává se název obce
 • Ulice - zadává se název ulice. Pokud už je definována obec, potom jsou v našeptávači pouze ulice z dané obce
 • Čísla domovní - zadává se číslo domovní. V našeptávači jsou pouze ta čísla, která odpovídají definované obci nebo ulici

Po vyhledání je pod formulářem zobrazen seznam vyhledaných adres a v mapě jsou zobrazeny body adres. Kliknutím na konkrétní adresu je na ni mapě zazoomováno.

K vymazání vyhledaných adres dojde opětovným kliknutím na nástroj Hledání adres.

Hledání ve vrstvách

Jedná se vyhledávání ve vrstvách pomocí formuláře. Obsah formuláře definuje administrátor projektu a definuje:

 • vrstvy, ve kterých lze vyhledávat
 • pro každou vrstvu seznam polí, ve kterých lze vyhledávat

Pod formulářem je k dispozici zaškrtávátko "Pouze objekty podle přesně zadané hodnoty", které zajistí vyhledání objektů s přesnou shodou hodnoty se zadaným textem ve formuláři.

Po vyhledání je pod formulářem zobrazen seznam vyhledaných objektů dané vrstvy a v mapě jsou zobrazeny body vyhledaných objektů. Kliknutím na konkrétní objekt je na něj v mapě zazoomováno a je zobrazen jeho detail. Pokud má uživatel editační práva, potom je možné tento objekt editovat nebo případně smazat.

K vymazání vyhledaných objektů vrstvy dojde opětovným kliknutím na nástroj Hledání ve vrstvách.