Přeskočit na hlavní obsah

Měření

Sada nástrojů pro měření umožňuje interaktivní měření nad mapou. Zahrnuje:

 • měření bodů
 • měření linií
 • měření ploch

Výsledky měření jsou ukládány pouze do paměti počítače, takže jsou při opuštění projektu vymazány.

Výsledky měření bodů, linií a ploch se nezobrazují společně, zobrazuje se pouze daný typ podle vybraného nástroje pro měření. Při výběru jiného nástroje výsledky měření v mapovém okně zmizí a zobrazí se opět až po výběru příslušného nástroje měření.

Výsledky měření mohou být součástí tisku (pomocí ikonky Tisk vpravo dole).

Měření bodů

Nástroj umožňuje zjistit souřadnice konkrétního objektu nebo místa na mapě.\ Po zapnutí nástroje lze klikáním do mapy pořídit sadu bodů, ke kterým se ihned zobrazují souřadnice. Jednotlivé body je možné přesouvat nebo mazat, každý bod je také možné pojmenovat. Všechny změny se ukládají po kliknutí na tlačítko "Uložit".\ Zajímavou možností je editace souřadnice bodu přímo v textovém poli souřadnice — tímto způsobem lze zadat souřadnice bodu textem a zjistit, kde se zadaný bod nachází.\ Naměřené body lze pomocí tlačítka "Export" uložit ve formátech GeoJSON, KML nebo GPX a pracovat s nimi v dalších aplikacích, které využíváte.

Měření bodů

Měření linií

Nástroj umožňuje měřit v mapě délky linií. Po zapnutí nástroje klikáním do mapy definujete lomové body měřené linie. V pravém panelu je možné zadat název linie (standardně se nabízí název "Nová linie"), pod název se vypisuje celková délka linie. Pro ukončení linie je možné použít dvojklik myší nebo tlačítko "Uložit". Je možné snímat několik různých linií, každá linie je označena číslem v mapě i v pravém panelu, kde se také zobrazuje součet délek všech měřených linií.\ Pokud chcete linii smazat, můžete v pravém panelu najet myší na příslušný řádek linie a kliknout na ikonku koše. Pokud chcete změnit průběh linie nebo její název, najedete v pravém panelu v seznamu linií na příslušný řádek a kliknete na ikonu tužky. Při úpravách linie můžete:

 • přemístit libovolný lomový bod linie (vertex) — najet kurzorem na lomový bod, podržet levé tlačítko myši a bod přemístit
 • přidat lomový bod linie — najet kurzorem na linii mezi lomové body, podržet levé tlačítko myši a tažením vytvořit nový lomový bod
 • smazat lomový bod linie — najet kurzorem na lomový bod a kliknutím ho zrušit
 • změnit název linie — v pravém panelu kliknout na název linie a změnit ho

Úpravy linie musí být potvrzeny tlačítkem "Uložit".\ Naměřené linie lze pomocí tlačítka "Export" uložit ve formátech GeoJSON, KML nebo GPX a pracovat s nimi v dalších aplikacích, které využíváte.

Měření linií

Měření ploch

Nástroj umožňuje měřit v mapě plochy. Ovládání je obdobné jako při měření délky linií. Po zapnutí nástroje klikáním do mapy definujete lomové body měřené plochy. V pravém panelu je možné zadat název (standardně se nabízí název "Nová plocha"), pod název se vypisuje celková plocha. Pro ukončení měření plochy je možné použít dvojklik myší nebo tlačítko "Uložit". Je možné snímat několik různých ploch, každá je označena číslem v mapě i v pravém panelu, kde se také zobrazuje součet všech měřených ploch.\ Upozornění: Při měření více ploch není možné umístit lomový bod nové plochy do jiné již existující plochy. Pokud chcete plochu smazat, můžete v pravém panelu najet myší na příslušný řádek plochy a kliknout na ikonku koše. Pokud chcete změnit průběh plochy nebo její název, najedete v pravém panelu v seznamu ploch na příslušný řádek a kliknete na ikonu tužky. Při úpravách plochy můžete:

 • přemístit libovolný lomový bod (vertex) - najet kurzorem na lomový bod, podržet levé tlačítko myši a bod přemístit
 • přidat lomový bod — najet kurzorem na linii mezi lomové body, podržet levé tlačítko myši a tažením vytvořit nový lomový bod
 • smazat lomový bod — najet kurzorem na lomový bod a kliknutím ho zrušit
 • změnit název — v pravém panelu kliknout na název plochy a změnit

Úpravy plochy musí být potvrzeny tlačítkem "Uložit".\ Naměřené plochy lze pomocí tlačítka "Export" uložit ve formátech GeoJSON a KML a pracovat s nimi v dalších aplikacích, které využíváte.

Měření ploch