Přeskočit na hlavní obsah

Měření v šikmých snímcích

Nástroj Měření v šikmých snímcích umožňuje oměřovat objekty viditelné ve dvojici šikmých snímcích. Proto je tato úloha řešena protínáním vpřed.

Nástroj umožňuje měřit prostorové body, délky i plochy. Ve výsledku je uváděna jak prostorová hodnota délky a plochy (například výška sloupu, plocha billboardu), tak délka a plocha jejich průmětu do vodorovné roviny. Naměřené hodnoty se zobrazují v pravém panelu GisOnline.

Pro zahájení oměřování je nejprve nutné v mapě definovat objekt měření. To se provede kliknutím do mapy na měřený objekt a následným definovaným směrem, ze kterého se mají načíst šikmé snímky. Poté se v levém panelu otevřou dva šikmé snímky nad sebou, které odpovídají požadovanému směru - je na nich vidět objekt určený k měření. Pokud je měřený objekt špatně viditelný (je zakrytý překážkou), je možné si šikmé snímky přizpůsobit - změnit zoom, načíst sousední snímek, případně si zvolit jiný směr (použít rotaci). Princip prohlížení dvojice šikmých snímků a jejich přesouvání je totožný jako při Prohlížení šikmých snímků jednotlivých. Horní snímek je označen červeně a dolní zeleně.

V mapě jsou zobrazeny dva čtyřúhelníky - červený a zelený, které odpovídají aktuální oblasti příslušného šikmého snímku.

Pro měření je nutné postupovat v tomto pořadí:

  • kliknout na vybraný bod v horním šikmém snímku - v šikmém snímku je zobrazen červený marker s ID měřeného bodu a v pravém panelu je zobrazen nový záznam měření.
  • kliknout na identický bod v dolním šikmém snímku - v šikmém snímku je zobrazen zelený marker a v záznam měření se vyplní souřadnicemi s orientační přesnosti prostorového průniku měřících přímek. V mapě je pomocí červeného špendlíku zobrazen daný bod s příslušným ID.

Stejným způsobem lze měřit další identické body v obou šikmých snímcích. Pokud existují dva naměřené body, potom je v pravém panelu dopočítána prostorové délka, při třech a více naměřených bodech je dopočítána i prostorová plocha mezi body.

Měření v šikmých snímcích

Výsledky měření je možno zkopírovat do schránky například pro vložení do dokumentu. Měření je možné průběžně vymazat tlačítkem pod výsledkem měření.

Upozornění: Měření se uchovává pouze v paměti počítače. Při volbě jiného nástroje jsou hodnoty měření smazány.

Poznámka: Pokud není měření dokončeno kliknutím do druhého panoramatu, při kliku do mapy se objeví varovná hláška.