Přeskočit na hlavní obsah

2 Data inventarizace

U každé parcely jsou k dispozici údaje z katastru nemovitostí (KN), popisné údaje jako například pořizovací cena nebo kategorie a informace o změnách, které v katastru nemovitostí ČÚZK na parcele proběhly od začátku roku.

Seznam parcel v majetku obce je každý měsíc automaticky aktualizován podle aktuálního stavu v databázi katastru nemovitostí v ČÚZK. Zároveň po každé aktualizaci dat vůči KN dostane uživatel, který má k dispozici modul inventarizace, informační email o provedené aktualizaci. Email obsahuje seznam změn, které proběhly v databázi KN vůči předchozímu stavu parcel. Lze tak zjistit, na kterých parcelách se něco změnilo, které parcely do majetku obce přibyly nebo které už nejsou v majetku obce.

Atribut Údaj ke dni zobrazuje datum, ke kterému je platný záznam z katatastru nemovitostí ČÚZK.

Důležitým údajem je také Stav, který určuje, v jakém stavu se záznam o parcele nachází. Možné stavy jsou:

  • změna vlastníka - došlo ke změně ve vlastnictví parcely
  • nově nabytá - parcela, která je nově v majektu obce
  • evidovaná - parcela v majetku obce
  • jiná změna - na parcele došlo ke změně, která se netýká vlastnictví
  • zaniklá - parcela zanikla např. přečíslováním nebo sloučením

Automaticky doplňovaným údajem je kategorie, kterou je třeba před schválením záznamu zkontrolovat a případně upravit. Kategorie mohou nabývat hodnot:

  • H1: Stavební pozemky
  • H2: Lesní pozemky
  • H3: Zahrady, pastviny, louky, rybníky
  • H4: Zastavěná plocha
  • H5: Ostatní