Přeskočit na hlavní obsah

1 Cíle inventarizace

Cílem inventarizace parcel je evidence a přehled pozemků, které jsou ve vlastnictví obce. Zároveň ke konci roku vygenerovat výstupní report s údaji o výměře a ceně pozemku například pro potřeby účetnictví.

Evidence probíhá od začátku daného roku a jsou zaznamenávány změny v katastru nemovitostí ČÚZK. Také jsou uchovávány vámi doplněné informace. Pozemky jsou přehledně zobrazené v mapě i v tabulce a údaje k nim je možné prohlížet nebo upravovat.