Přeskočit na hlavní obsah

Hlášení GisOnline.cz

Hlášení GisOnline.cz je mobilní aplikace pro zasílání podnětů do projektů webové mapové aplikace obcí GisOnline.cz. Jedná se o mobilní aplikaci pro OS android. Stáhnout ji lze na Google Play.

Pro zaslání podnětu je nutné mít zapnutou GPS a být online. Aplikace si zjistí aktuální polohu a sama přiřadí Hlášení příslušné obci.

Pozor - záleží, jestli máte na mobilním zařízení povoleny i jiné způsoby určování polohy, než jen z GPS. Na tom závisí rychlost iniciace a určení vaší polohy. Při používání učení polohy jen z GPS může trvat přesné určení vaší polohy i delší dobu! Chcete-li mít jistotu, že odešlete hlášení se správnou polohou, použijte některou z mapových aplikací (např. GoogleMaps) pro kontrolu.

Při přidávání fotografie lze fotografii přímo vyfotit nebo vybrat existující z galerie.

V jednoduchém editoru se fotografie ořízne na čtvercový formát a zmenší se. Lze nastavit výřez, zvětšit detail, otočit fotografii.

Každá obec může mít svůj vlastní číselník kategorií hlášení, který se načte při určení polohy a územní příslušnosti. K typu hlášení lze doplnit popisek a při zájmu o zpětnou vazbu i kontakt.

Po odeslání podnětu se příslušnému úřadu automaticky zašle e-mail o novém podnětu s linkem na toto hlášení. Řešení hlášení probíhá v projektu webové mapové aplikace GisOnline.cz

Zobrazení hlášení v GisOnline

Popis práce s hlášením v GisOnline

Popis práce s hlášením v GisOnline - PDF ke stažení